Close

O trhu

Táto stránka slúži pre hráčov Prešporských hliadok. Môžu si tu navzájom ponúkať predmety alebo služby. Tiež je tu možnosť predmety alebo služby zháňať.